ARBEIDSRECHT

Arbeidsrecht

VERHOUDING TUSSEN WERKGEVER
EN WERKNEMER

Het arbeidsrecht is het deelgebied van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met de verhouding tussen een werkgever en een werknemer. Veel bepalingen omtrent het arbeidsrecht staan omschreven in het Burgerlijk Wetboek.

Arbeidsrecht

VERHOUDING TUSSEN WERKGEVER
EN WERKNEMER

Het arbeidsrecht is het deelgebied van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met de verhouding tussen een werkgever en een werknemer. Veel bepalingen omtrent het arbeidsrecht staan omschreven in het Burgerlijk Wetboek.

VOORBEELDEN VAN PROCEDURES DIE WIJ REGELMATIG VOEREN EN ADVIEZEN DIE WIJ REGELMATIG GEVEN OP HET GEBIED VAN HET ARBEIDSRECHT ZIJN:

• Procedures over vernietiging ontslag
• Procedures over kennelijk onredelijk ontslag
• Bijstand bij aanvraag ontslagvergunning
• Procedures over ontbinding arbeidsovereenkomst
• Procedures over loonvorderingen
• Kort gedingen arbeidsrecht
• Advisering over beëindiging arbeidsovereenkomst
• Advisering over opstellen vaststellingsovereenkomst
• Berekening transitievergoeding
• Advisering en begeleiding bij collectief ontslag
• Advisering beleid bij ziekte
• Advisering ontslag op staande voet
• Advisering ontslag bedrijfseconomische redenen
• Advisering bij opstellen arbeidsovereenkomsten
• Advisering bij wijziging arbeidsvoorwaarden
• Advisering opvolgend werkgeverschap

OVER ONS

Oosterveen Advocaten is het kantoor van Mark en Inge Oosterveen. Wij zijn gevestigd in Rotterdam, maar wij zijn actief als advocaat in heel Nederland.

CONTACT

Goudsesingel 513
3032 EN Rotterdam
T. +31 (0)10-3335300
F. +31 (0)10-3335301
E. info@oosterveenadvocaten.nl