KLACHTENREGELING

Klachtenregeling

ONTEVREDEN OVER ONZE
DIENSTVERLENING?

Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Op deze pagina vindt u informatie over wat u in dat geval kunt doen.

Klachtenregeling

ONTEVREDEN OVER ONZE
DIENSTVERLENING?

Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Op deze pagina vindt u informatie over wat u in dat geval kunt doen.

ONZE INTERNE KLACHTENREGELING:

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren voor te leggen aan ons kantoor. U kunt zich in dit verband wenden tot mr. M.A. Oosterveen, 010 – 3335300 of bij diens afwezigheid tot mr. I.K. Oosterveen, eveneens bereikbaar via telefoonnummer 010 – 3335300. Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen.

Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen een maand na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR:

Ons kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Deze regeling is op 1 juni 1999 door de Nederlandse Orde van Advocaten in het leven geroepen. De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken en die voor Beroep en Bedrijf te Den Haag voeren de regeling uit.

U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij:

de Geschillencommissie Advocatuur
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Het telefoonnummer van het secretariaat van de Geschillencommissie is 070 – 310 53 10.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wege van arbitraal vonnis of in de vorm van een bindend advies. Dit laatste geldt alleen voor particuliere cliënten, als zij daar zelf de voorkeur aan geven.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over de klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over de schadeclaims tot een bedrag van maximaal van € 10.000,00 Hogere schadeclaims kunt u ook voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot maximaal € 10.000,00 en uitdrukkelijk afstand doet van het meerdere.

Ons kantoor zelf kan onbetaalde declaraties ter incasso ook voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

RECHTSGEBIEDEN

Ons kantoor is gespecialiseerd in verschillende rechtsdisciplines.

CONTACT

Goudsesingel 513
3032 EN Rotterdam
T. +31 (0)10-3335300
F. +31 (0)10-3335301
E. info@oosterveenadvocaten.nl