KOSTEN

Kosten

SALARIS OF HONORARIUM

In de advocatuur wordt traditioneel het salaris of honorarium van de advocaat, berekend aan de hand van de door de advocaat bestede tijd, maal zijn uurtarief.

Algemene informatie Oosterveen Advocaten

SALARIS OF HONORARIUM

In de advocatuur wordt traditioneel het salaris of honorarium van de advocaat, berekend aan de hand van de door de advocaat bestede tijd, maal zijn uurtarief.

SOMS ZIJN ER ECHTER OOK ANDERE MOGELIJKHEDEN OM DE WERKZAAMHEDEN VAN DE ADVOCAAT TE FINANCIEREN.

De advocaten van Oosterveen Advocaten kunnen in bepaalde gevallen ook worden ingeschakeld op basis van een vaste prijsafspraak voor de zaak, op basis van gefinancierde rechtshulp via de Raad voor Rechtsbijstand of op basis van een vergoeding van hun kosten via uw rechtsbijstandverzekering.

UURTARIEF

Binnen de advocatuur is het hanteren van een uurtarief van oudsher het meest gebruikelijk. In zaken waarin de cliënt niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp hanteren de advocaten van Oosterveen Advocaten in principe altijd een uurtarief.

De hoogte van het uurtarief wordt tussen de advocaat en de cliënt overeengekomen en vastgesteld aan de hand van factoren als de soort zaak, het belang van de zaak, de complexiteit van de zaak, de tijd waarbinnen of het moment waarop de werkzaamheden moeten worden verricht en eventueel de draagkracht van de cliënt. In voorkomend geval wordt het uurtarief schriftelijk vastgelegd in de opdrachtbevestiging die door de advocaat bij aanvang van de zaak, aan de cliënt wordt verstuurd.

Het voordeel van het hanteren van het uurtarief is dat er alleen betaald wordt voor het werk dat daadwerkelijk verricht wordt.

Het nadeel is dat op voorhand niet zeker is hoe veel tijd de advocaat aan de zaak moet besteden. Alhoewel de advocaat op voorhand wel een inschatting kan maken, is iedere zaak anders en is het verloop van een procedure of zaak afhankelijk van vele factoren (bijvoorbeeld of er al dan niet verweer wordt gevoerd). In bepaalde gevallen kan er in afwijking van het werken met het gebruikelijke uurtarief ook worden gewerkt op basis van een vastgesteld bedrag. Voor meer informatie over deze mogelijkheid kunt u kijken bij vast tarief.

VAST TARIEF

Indien de zaak zich er voor leent (en dat is bij uitstek het geval als de tijdsbesteding op voorhand redelijk is in te schatten) bestaat de mogelijkheid om op basis van een vast tarief dat op voorhand wordt afgesproken, uw zaak te laten behandelen door een van de advocaten van Oosterveen Advocaten.

Het voordeel van deze wijze van werken is dat u op voorhand weet waar u aan toe bent en wat de zaak u gaat kosten, terwijl datzelfde geldt voor de advocaat.

Het nadeel voor u kan zijn dat de advocaat uiteindelijk veel minder tijd in de zaak besteedt dan was begroot waardoor u meer betaalt dan in het geval het gebruikelijke uurtarief zou zijn gehanteerd en de advocaat dus een veel hoger uurtarief ontvangt dan gebruikelijk.

Het nadeel voor de advocaat kan zijn dat de zaak veel meer tijd kost dan hij had ingeschat waardoor u minder betaalt maar de advocaat zijn werkzaamheden voor een veel lager uurtarief dan gebruikelijk moet verrichten.

OVER ONS

Oosterveen Advocaten is het kantoor van Mark en Inge Oosterveen. Wij zijn gevestigd in Rotterdam, maar wij zijn actief als advocaat in heel Nederland.

CONTACT

Goudsesingel 513
3032 EN Rotterdam
T. +31 (0)10-3335300
F. +31 (0)10-3335301
E. info@oosterveenadvocaten.nl