HUURRECHT

Huurrecht

HUUROVEREENKOMSTEN
& VERHOUDINGEN

Het huurrecht is het deelgebied van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met huurovereenkomsten en de verhoudingen tussen verhuurders en huurders. Veel bepalingen omtrent het huurrecht staan omschreven in het Burgerlijk Wetboek.

Huurrecht

HUUROVEREENKOMSTEN
& VERHOUDINGEN

Het huurrecht is het deelgebied van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met huurovereenkomsten en de verhoudingen tussen verhuurders en huurders. Veel bepalingen omtrent het huurrecht staan omschreven in het Burgerlijk Wetboek.

VOORBEELDEN VAN PROCEDURES DIE WIJ REGELMATIG VOEREN EN ADVIEZEN DIE WIJ REGELMATIG GEVEN OP HET GEBIED VAN HET HUURRECHT ZIJN:

• Opstellen huurcontracten / advisering huurovereenkomsten
• Advies en procedures m.b.t. beëindiging huurovereenkomst
• Wet wijziging huurprijzen woonruimte
• Geschillen over (ver)huur woonruimte
• Geschillen over (ver)huur bedrijfsruimte
• Geschillen over verkrijgen woonvergunning
• Uitzetting uit woning
• Ontruimingsprocedure
• Kort Geding huurrecht
• Opzeggen van de huur, o.a. op grond van dringend eigen gebruik
• Verhogen / verlagen van de huurprijs
• Medehuur/voortzetting van de huur
• Onderverhuur
• Optreden tegen overlast
• Oplevering na einde huur
• Gebreken
• Renovatie en dringende werkzaamheden
• Herziening van de huurprijs
• Wijzingen van afspraken in huurovereenkomst
• Renovatie en dringende werkzaamheden

OVER ONS

Oosterveen Advocaten is het kantoor van Mark en Inge Oosterveen. Wij zijn gevestigd in Rotterdam, maar wij zijn actief als advocaat in heel Nederland.

CONTACT

Goudsesingel 513
3032 EN Rotterdam
T. +31 (0)10-3335300
F. +31 (0)10-3335301
E. info@oosterveenadvocaten.nl