LINKS

Oosterveen Advocaten links nuttige informatie

NUTTIGE INFORMATIE &
LINKS

Op deze pagina vindt u meer informatie en links naar websites die van belang zijn in verband met onze praktijkvoering.

Oosterveen Advocaten links nuttige informatie

NUTTIGE INFORMATIE &
LINKS

Op deze pagina vindt u meer informatie en links naar websites die van belang zijn in verband met onze praktijkvoering.

De La Fuente Advocaten

De la Fuente Advocaten is een gerenommeerd internationaal advocatenkantoor. Bij het kantoor staan kwaliteit, persoonlijke service en aandacht voor de cliënt centraal. Het advocatenkantoor heeft Nederlandse en Spaanse advocaten die u zowel met juridisch advies buiten rechte als in juridische procedures kunnen bijstaan. De advocaten van Oosterveen Advocaten werken regelmatig samen met de advocaten van De la Fuente Advocaten in procedures.

NOVA

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie voor de advocatuur. De NOvA is op basis van de Advocatenwet ingesteld op 1 oktober 1952. Alle advocaten in Nederland vormen gezamenlijk de NOvA. Alle advocaten binnen het arrondissement waar zij kantoor houden vormen samen de lokale orde van advocaten. Nederland is juridisch ingedeeld in elf arrondissementen (regio’s), de rechtsgebieden van de rechtbanken. Vanzelfsprekend zijn ook de advocaten van Oosterveen Advocaten lid van de lokale en landelijke Orde van Advocaten. Via de link komt u terecht op de website van de NOvA. Op deze website kunt u over een grote hoeveelheid onderwerpen nadere informatie vinden.

NVSA

De Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten (NVSA) is de specialisatievereniging van strafrechtadvocaten in Nederland. Om lid te kunnen worden en te kunnen blijven moet worden voldaan aan een aantal strenge vereisten, waaronder het met goed gevolg, volgen van de specialisatieopleiding Strafrecht van de NOvA bij het Willem Pompe Instituut aan de Universiteit Utrecht. De NVSA stelt zich ten doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten in Nederland op het gebied van straf(proces)recht en hulpwetenschappen, zulks onder meer door het organiseren van opleidingen en studiebijeenkomsten, danwel het verlenen van medewerking daaraan, alsmede door de onderlinge uitwisseling van informatie en alle overige activiteiten die tot dit doel kunnen bijdragen. Via de link komt u terecht op de website van de NVSA.

VNJA

De Vereniging van Nederlandse Jeugdrecht Advocaten (VNJA) is de specialisatievereniging van jeugdrechtadvocaten in Nederland. Om lid te kunnen worden en lid te kunnen blijven, dient te worden voldaan aan een aantal strenge vereisten, waaronder het met goed gevolg, volgen van de specialisatieopleiding jeugdrecht. De VNJA is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende specialisatievereniging die ervoor wil zorgen dat de kwetsbare groep van jeugdige rechtzoekenden in Nederland kan rekenen op kwalitatief goede rechtshulpverlening vanuit de advocatuur. Via de link komt u terecht op de website van de VNJA.

LANGZS

Het landelijk advocaten netwerk gewelds- en zedenslachtoffers (LANGZS) is een netwerk van advocaten dat zich inzet voor slachtoffers in strafzaken en zich met name richt op de juridische bijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. Om lid te kunnen worden en lid te kunnen blijven dient te worden voldaan aan een aantal strenge vereisten, waaronder het met goed gevolg, volgen van de specialisatieopleiding basisopleiding slachtoffer- en letselzaken. Via de link komt u terecht op de website van LANGZS.

GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR

Oosterveen Advocaten is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze commissie is een onafhankelijke instantie die zich inzet voor zowel advocaten als cliënten. Op de pagina Algemeen vindt u meer informatie en een link naar de brochure van de Geschillencommissie Advocatuur. Via de onderstaande link komt u terecht op de website van de geschillencommissie. Op deze website vindt u allerlei informatie, brochures en documenten met betrekking tot de geschillencommissie en de behandeling van klachten door de geschillencommissie.

RAAD VOOR RECHTSBIJSTAND

De Raad voor Rechtsbijstand is een zelfstandig bestuursorgaan. Dat is een organisatie die overheidstaken uitvoert. Het ministerie van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor de organisatie van gesubsidieerde rechtsbijstand en het toezicht daarop. De Raad heeft van het ministerie de opdracht gekregen om gesubsidieerde rechtsbijstand te regelen in Nederland. De Raad voor Rechtsbijstand is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet op de rechtsbijstand (Wrb). Op de pagina ALGEMEEN vindt u meer algemene informatie over de Raad voor Rechtsbijstand. Via de onderstaande link komt u terecht op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Op deze website vindt u een grote hoeveelheid informatie over de verlening van gefinancierde rechtshulp.

HET JURIDISCH LOKET

Het Juridisch Loket helpt burgers met eerstelijns rechtshulp en verwijst mensen door naar de advocatuur als het juridische probleem te ingewikkeld is om via bemiddeling van het Juridisch Loket op te lossen. Het Juridisch Loket is een stichting en wordt gefinancierd door de Raad voor Rechtsbijstand en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Via de link komt u terecht op de website van het Juridisch Loket. Op deze website treft u een grote hoeveelheid informatie aan over het Juridisch Loket en veel voorkomende onderwerpen waar het Juridisch Loket u bij kan helpen.

BIJZONDERE BIJSTAND

Als u in Rotterdam woont en u bent afhankelijk van een minimum inkomen of een uitkering krachtens de participatiewet dan komt u financieel gezien in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp. Voor de eigen bijdrage die u in de zaak moet betalen en voor bepaalde overige kosten (zoals griffierecht) kunt u bijzondere bijstand aanvragen. De gemeente betaalt deze kosten dan voor u aan de advocaat. Via de onderstaande link komt u op de website van de gemeente Rotterdam op de pagina waar meer informatie over dit onderwerp is te vinden. Ook kunt u het aanvraagformulier voor bijzondere bijstand op deze pagina downloaden. U kunt dit zelf invullen of u kunt het formulier meenemen naar een van onze advocaten. Wij helpen u graag met invullen.

Meer weten over onze advocaten? Over ons

RECHTSGEBIEDEN

Ons kantoor is gespecialiseerd in verschillende rechtsdisciplines.

CONTACT

Goudsesingel 513
3032 EN Rotterdam
T. +31 (0)10-3335300
F. +31 (0)10-3335301
E. info@oosterveenadvocaten.nl