Bestuursrecht / Sociale Voorzieningen Recht / Sociaal Verzekeringsrecht

Oosterveen Advocaten Bestuursrecht

administratief recht

Het bestuursrecht (ook wel genoemd administratief recht) regelt de werkwijzen en de handelswijzen van bestuursorganen in het vervullen van hun bestuurlijke taken in relatie tot natuurlijke personen en rechtspersonen. De algemene regels van het bestuursrecht zijn terug te vinden in de Algemene wet bestuursrecht, afgekort Awb.

Voorbeelden van procedures die wij regelmatig voeren in het bestuursrecht / sociale voorzieningen recht / sociaal verzekeringsrecht zijn:

• Bestuursrecht (Bezwaar / Beroep / Hoger Beroep)
• Participatiewet / Bijstand (Bezwaar / Beroep / Hoger Beroep) waaronder:

• Opschorten uitkering

• Beëindiging uitkering

• Terugvordering uitkering

• Opleggen maatregel

• Opleggen boete

• Bezwaar tegen weigering besluit te nemen

• Verhaal van Bijstand (kinderalimentatie / partneralimentatie)
• Werkeloosheidswet (WW) (Bezwaar / Beroep / Hoger Beroep)
• Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) (Bezwaar / Beroep / Hoger Beroep)
• Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)
• Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)
• Toeslagen Wet (TW) (Bezwaar / Beroep / Hoger Beroep)
• Studiefinanciering / DUO (Bezwaar / Beroep / Hoger Beroep)
• Kinderbijslag (Bezwaar / Beroep / Hoger Beroep)
• Algemene Ouderdomswet (AOW) (Bezwaar / Beroep / Hoger Beroep)
• Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IAOW) (Bezwaar / Beroep / Hoger Beroep)
• Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ) (Bezwaar / Beroep / Hoger Beroep)
• Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) (Bezwaar / Beroep / Hoger Beroep)
• Ziektewet (Bezwaar / Beroep / Hoger Beroep)
• Overige procedures UWV (Bezwaar / Beroep / Hoger Beroep)
• Overige procedures tegen gemeente (Bezwaar / Beroep / Hoger Beroep)

Overige Rechtsgebieden

Personen- en Familierecht
Strafrecht
Arbeidsrecht
Huurrecht
Algemeen Verbintenissenrecht
WSNP / Faillissementsrecht

oosterveen advocaten

OVER ONS

Oosterveen Advocaten is het kantoor van Mark en Inge Oosterveen. Wij zijn gevestigd in Rotterdam, maar wij zijn actief als advocaat in heel Nederland.

Lees verder

oosterveen advocaten

CONTACT

Goudsesingel 513
3032 EN Rotterdam
T. +31 (0)10-3335300
F. +31 (0)10-3335301
E. info@oosterveenadvocaten.nl

Lees verder

Type hier uw zoekwoord en klik op enter