SLACHTOFFERRECHT

Slachtofferrecht

BENT U SLACHTOFFER?

Als slachtofferadvocaat begeleiden we u door het juridische gedeelte van het proces.

Slachtofferrecht

BENT U SLACHTOFFER?

Als slachtofferadvocaat begeleiden we u door het juridische gedeelte van het proces.

VOORBEELDEN VAN PROCEDURES DIE WIJ REGELMATIG VOEREN OP HET GEBIED VAN HET SLACHTOFFERRECHT ZIJN:

• Bijstand van slachtoffers in strafzaken (ernstige geweldsdelicten en zedenzaken)
• Bijstand van nabestaanden in strafzaken (echtgeno(o)t(e), kinderen, ouders)
• Opstellen verzoek tot schadevergoeding voor slachtoffer in strafzaak
• Indienen van vordering benadeelde partij
• Bijstand van slachtoffers in Hoger Beroep (Gerechtshof)
• Bijstand van slachtoffers in Cassatie (Hoge Raad der Nederlanden)
• Bijstand van slachtoffers in Artikel 12 procedures (beklag bij Hof tegen sepot door OvJ)
• Bijstand van slachtoffers tijdens verhoor bij de Rechter Commissaris
• Bijstand van slachtoffers tijdens verhoor bij de Raadsheer Commissaris

Onafhankelijk van inkomen en vermogen wordt in slachtofferzaken waarin het gaat om een ernstig geweldsdelict of een zedendelict, altijd gefinancierde rechtshulp verstrekt zonder eigen bijdrage. De bijstand door onze advocaten is dus volledig kosteloos voor het slachtoffer.

OVER ONS

Oosterveen Advocaten is het kantoor van Mark en Inge Oosterveen. Wij zijn gevestigd in Rotterdam, maar wij zijn actief als advocaat in heel Nederland.

CONTACT

Goudsesingel 513
3032 EN Rotterdam
T. +31 (0)10-3335300
F. +31 (0)10-3335301
E. info@oosterveenadvocaten.nl