GEFINANCIERDE RECHTSHULP

Gefinancierde rechtshulp

EEN ZAAK OP BASIS VAN
(EEN) TOEVOEGING

De advocaten van Oosterveen advocaten behandelen veel zaken voor particulieren. Dat doen zij betalend, maar in veel gevallen ook op basis van gefinancierde rechtshulp.

Gefinancierde rechtshulp

EEN ZAAK OP BASIS VAN
(EEN) TOEVOEGING

De advocaten van Oosterveen advocaten behandelen veel zaken voor particulieren. Dat doen zij betalend, maar in veel gevallen ook op basis van gefinancierde rechtshulp.

High Trust

GEFINANCIERDE RECHTSHULP

Door een combinatie van langdurige bezuinigingen en dus magere vergoedingen voor rechtsbijstand in zaken die door de overheid worden gefinancierd (gefinancierde rechtshulp/toevoeging) en de toenemende specialisatie- en opleidingseisen van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Raad voor Rechtsbijstand, is het helaas zo, dat de advocaten van Oosterveen Advocaten, bij een aanzienlijk aantal soorten zaken, niet langer in staat zijn, om deze op basis van gefinancierde rechtshulp/toevoeging te behandelden.

Op dit moment is dat in ieder geval zo in alle huurzaken, arbeidszaken en zaken op het gebied van sociaal zekerheidsrecht. Ook zaken als bijzonder curator behandelen de advocaten van ons kantoor om deze reden niet meer.

Oosterveen Advocaten behandelde de afgelopen jaren al de overgrote meerderheid van de zaken op het gebied van huurrecht en arbeidsrecht op betalende basis (met name voor verhuurders en werkgevers en zal dat ook blijven doen), maar stond ook regelmatig particulieren (meestal werknemers of huurders), op basis van een toevoeging, bij, in arbeidszaken en huurrechtzaken. Dat is nu helaas niet meer het geval. Datzelfde geldt voor zaken op het gebied van sociaal zekerheidsrecht en zaken die wij als bijzonder curator behandelden. Lopende procedures zullen worden afgerond. Nieuwe zaken op deze gebieden zullen niet langer op basis van toevoeging worden aangenomen.

Ook zaken die te maken hebben met het verbintenissenrecht en familierechtzaken die ingewikkeld (en dus tijdrovend) van aard zijn, zoals echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, zorgregelingen en boedelscheidingen, worden in principe niet langer op basis van gefinancierde rechtshulp behandeld.

Strafzaken, slachtofferzaken, gedetineerdenzaken, jeugdzaken, eenvoudige familierechtzaken en bezwaar/beroepsprocedures in het kader van het bestuursrecht, zullen veelal nog wel op basis van toevoeging kunnen worden aangenomen. Dit zal echter per zaak vooraf door de behandelende advocaat moeten worden beoordeeld.

Oosterveen Advocaten betreurt het ten zeerste, dat, wat ooit een goed functionerend systeem van gefinancierde rechtshulp was, systematisch door de overheid/politiek is afgebroken. Vele sociale advocaten zijn inmiddels gestopt met hun werkzaamheden en commerciële advocaten die af en toe ook particulieren op basis van toevoeging hielpen, zijn daar ten gevolge van het gevoerde beleid, mee opgehouden. Dit zorgt op dit moment voor tekorten in de sociale advocatuur en justitiabelen die voor hun zaak, geen advocaat meer kunnen vinden om hen bij te staan. Dit zal de komende jaren waarschijnlijk alleen nog maar erger worden en dat doet de rechtstaat zeker geen goed.

Wij hebben zo lang mogelijk geprobeerd om naast onze commerciële klanten, ook particulieren met een smalle beurs, te blijven helpen, op een veelheid van rechtsgebieden. Helaas hebben ook wij moeten vaststellen dat, dat bedrijfseconomisch en fysiek (qua belasting en werkdruk voor de advocaten) voor een groot aantal zaken en procedures niet langer verantwoord is. Dat spijt ons zeer.

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

Heel veel mensen in Nederland hebben een rechtsbijstandverzekering. In het geval u een juridisch probleem heeft kunt u zich dan wenden tot uw rechtsbijstandverzekering.

OVER ONS

Oosterveen Advocaten is het kantoor van Mark en Inge Oosterveen. Wij zijn gevestigd in Rotterdam, maar wij zijn actief als advocaat in heel Nederland.

CONTACT

Goudsesingel 513
3032 EN Rotterdam
T. +31 (0)10-3335300
F. +31 (0)10-3335301
E. info@oosterveenadvocaten.nl